Vastaa ja vaikuta varhaiskasvatuksen digitaalisten toimintaympäristöjen ja digitaalisen osaamisen kehittämiseen!

Jopeka on verkkopohjainen arviointityökalu valtakunnalliseen käyttöön. Työkalu tuottaa tietoa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen digitaalisen toimintaympäristön ja toimintakulttuurin tilasta sekä digitaalisen osaamisen kehittämisen ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajien digiosaamisen tilasta. Työkalun avulla kehitetään laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan lasten tasavertaisia mahdollisuuksia oppia.

Jopeka tarjoaa: