Palvelussa esitettävät kysymykset kyselyittäin

Digitaalinen toimintaympäristö

 1. Yksikössäni on käytettävissä seuraavia digitaalisia välineitä (omana tai lainattavissa)

  Vastaaja valitsee vaihtoehdot listasta. Halutessaan hän voi lisätä listaan oman vaihtoehtonsa. Lisätyt vaihtoehdot näkyvät myöhemmin muille vastaajille vaihtoehtoina.

 2. Yksikössäni on toimiva verkkoyhteys
  [Kyllä / Ei / En osaa sanoa / Yhteys vaihtelee eri ajankohtina]

 3. Koen, että käytössäni oleva digivälineistö vastaa tarpeita työssäni
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 4. Tällaista digivälineistöä toivoisin omaan työhöni lisää:

 5. Yksikköni digivälineistön hankintaan on budjetoitu riittävästi rahaa
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 6. Varmistan, että yksikköni digivälineistö on ajan tasaista
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 7. Saan vaikuttaa itse yksikköni digivälineistön hankintaan
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 8. Tällaista digivälineistöä hankkisin itse yksikkööni lisää (avoin vastaus):

 9. Varmistan, että lapsiryhmien käytössä olevat digitaaliset palvelut ovat monipuolisia
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 10. Sovellusten hankintaan on budjetoitu riittävästi rahaa?
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 11. Saan itse vaikuttaa sovellusten hankintaan
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 12. Omat kommentit tähän osa-alueeseen

Toimintakulttuuri

 1. Henkilöstöni suhtautuu myönteisesti digiteknologian pedagogiseen käyttöön
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 2. Henkilöstöni asenneilmapiiri on myönteinen digikehittämiselle
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 3. Hyviä digipedagogisia käytänteitä jaetaan usein yksikössäni
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 4. Yksikössäni toteutetaan pedagogista dokumentointia digitaalisesti
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 5. Varmistan, että vasun mukaiset digitaalisen osaamisen tavoitteet otetaan huomioon ryhmien pedagogisissa suunnitelmissa
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 6. Vasun mukaiset digitaalisen osaamisen tavoitteet toteutuvat arjessa
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 7. Yksikössäni oleva digivälineistö on aktiivisessa käytössä
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 8. Yksikössäni käytössä olevat laitteet, ohjelmistot ja sovellukset ovat keskenään yhteensopivia
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 9. Tarjoan henkilöstölleni riittävästi aikaa digiasioihin perehtymiseen
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 10. Varmistan sen, että digitaalisissa ympäristöissä on turvallista ja ergonomista toimia
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 11. Varmistan, että henkilöstöni noudattaa kunnan tietoturva-ohjeita
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 12. Varmistan, että henkilöstöni noudattaa kunnan tietosuoja-ohjeita
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 13. Saatavilla on riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea ongelmatilanteissa digivälineistön käyttöön
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 14. Saatavilla on digipedagogista tukea yksikkööni
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 15. Yksikössäni on oma tvt-vastaava/digivastaava
  [Kyllä / Ei / Vaihtelee yksiköittäin]

 16. Yksikköni palavereissa käydään digiasioita läpi (säännöllisesti).
  [Ei / En osaa sanoa / Kyllä]

 17. Jos vastasit kyllä, niin mitä

 18. Olen keskustellut henkilöstöni kanssa heidän digiosaamisestaan ja mahdollisista tuen tarpeistaan
  [Ei / Kyllä]

 19. Olen tutustunut henkilöstöni digiosaamiseen arjessa
  [Ei / Kyllä]

 20. Olen hyödyntänyt vopekan tuloksia työssäni
  [Kyllä / En / En, Vopeka kyselyä ei ole vielä toteutettu yksiköissäni]

 21. Omat kommentit tähän osa-alueeseen

Osaamisen kehittäminen

 1. Kunnassamme järjestetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle riittävästi digikoulutusta
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 2. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa digikoulutusten sisältöön
  [Ei / En osaa sanoa / Kyllä]

 3. Koen tärkeänä henkilöstöni osallistumisen digikoulutuksiin
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 4. Henkilöstölläni on käytännössä mahdollisuus osallistua digikoulutuksiin
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 5. Tietosuojaan liittyvä tietämys päivitetään säännöllisesti yksikössäni (kunnan ohjeiden mukaan)
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 6. Tietoturvaan liittyvä tietämys päivitetään säännöllisesti yksikössäni (kunnan ohjeiden mukaan)
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 7. Tekijänoikeuksiin liittyvä tietämys päivitetään säännöllisesti yksiköissäni
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 8. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat käydään läpi säännöllisesti yksiköissäni kunnan ohjeiden mukaan (Varda ja Koski)
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 9. Ohjeistan henkilöstölleni sen, miten salassapidettäviä aineistoja suojataan
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 10. Kuntamme varhaiskasvatuksessa toimii digimentoreita/pedagoginen digitukihenkilö tai -henkilöitä
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 11. Koen, että digiasioiden kehittämiselle on seuraavia merkittäviä esteitä

 12. Koen, että digiasioiden kehittämistä tukee seuraavat asiat

 13. Omat kommentit tähän osa-alueeseen

Henkilökohtainen osaaminen

 1. Valitse taso, joka kuvaa henkilökohtaista osaamistasi digiasioissa parhaiten
  [Osaamisessani on puutteita / Minulla on perustason digiosaamisen taidot / Minulla on kehittyneet digiosaamisen taidot / Olen monipuolinen digiosaaja ja toimin vertaistukena / Olen digiosamisen asiantuntija, joka jakaa osaamistaan työyhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista]

 2. Hallitsen tarvitsemani hallintotyön digitaaliset sovellukset ja palvelut
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 3. Hallitsen keskeiset digiosaamisen pedagogisen käytön ympäristöt ja menetelmät
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 4. Suhtaudun itse myönteisesti digiasioiden kehittämiseen ja näytän sen henkilöstölleni
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 5. Tunnen työn kannalta keskeiset tietosuoja-asiat
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 6. Tunnen työn kannalta keskeiset tietoturva-asiat
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 7. Tunnen tekijänoikeudet
  [Ei / Kyllä]

 8. Tunnen creative commons -lisenssin periaatteet
  [Ei / Kyllä]

 9. Olen keskustellut digiosaamisestani esihenkilöni kanssa
  [Ei / Kyllä]

 10. Olen osallistunut digikoulutuksiin viimeisen puolen vuoden aikana
  [Ei / Kyllä]

 11. Tiedän, mistä saan apua digiasioissa
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 12. Tunnen varhaiskasvatuksen digipedagogiikkaa ohjaavan kuntakohtaisen sisällön
  [Kunnassani ei ole ko. suunnitelmaa / En tunne, enkä ole tietoinen kyseisestä suunnitelmasta / Ei, en tunne, mutta tiedän, että suunnitelma on olemassa / Kyllä, tunnen jonkin verran / Kyllä, tunnen hyvin]

 13. Olen ollut mukana kehittämässä kuntani digistrategiaa/digisuunnitelmaa
  [Ei / Kyllä]

 14. Yksikössäni on huomioitu kunnan digistrategia/digisuunnitelma
  [Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

 15. Toivoisin saavani lisää koulutusta seuraavissa digiasioissa

 16. Omat kommentit tähän osa-alueeseen