Jopeka är en enkät riktad till cheferna för enheterna inom småbarnspedagogiken gällande läget i småbarnspedagogikens digitala verksamhetsmiljö och verksamhetskultur, läget i utvecklingen av den digitala kompetensen och chefernas egen digitala kompetens. Undersökningen har tagits fram tillsammans med sju projektpartnerkommuner. Genom att svara på enkäten kan du påverka läget för den digitala utvecklingen i din kommun och dina egna enheter och använda dina svar i utvecklingssamtalen.

Kunnan Jopekan hallintahenkilölle kysely tarjoaa yksikkökohtaiset raportit digiosaamisen ja digitaalisen toimintakulttuurin tilasta kunnan eri yksiköissä.

Du hittar en allmän introduktion till tjänsten här.

Du kan börja använda Jopeka med introduktionsinstruktionerna..

Om du redan har en inbjudningskod men inga andra referenser kan du registrera ett användarkonto för dig själv i inloggningsvyn..